Vi vant vi vant mot Goliat!

By Anita Tonne, 2/27/2018

Vi vant vi vant mot Goliat! I en tvist mange ikke trodde var mulig å vinne ble det en knusende dom for motparten.

Follo Tingrett 16.02.2018

Jussen er ikke svart hvitt. Det er mange gråsoner og det er vel nettopp grunnen til mange tvister. Fredag 16. februar var det vår tur i retten.

Årsaken til dette innlegget er at dommen vil (mener mange) kunne skape presedens. Med andre ord vil den få betydning for mange flere enn oss i næringslivet. Og er det nettopp noe vi gleder oss aller mest over er det å sette spor. Det har vi gjort i treningsbransjen siden 2006 og nå gjør vi det i forretningsjus også. 

Tvisten gjaldt: Oppsigelse av en leiekontrakt.

Dette er saken: I 2011 inngikk vi en leiekontrakt med (X). Betingelsen for å inngå et leieforhold fra vår side var 6 måneder gjensidig oppsigelsesrett. Vel vitende om at "gjensidig" innebærer risikoen for at vi også kan sies opp av utleier på 6 måneders varsel.

Vi delte inngang, gang, kjøkken og serverrom med en annen leietaker men vi leide hvert vårt rom på henholdsvis 92 kvm (oss) og ca 250 kvm (naboen). Våren 2014 forteller naboen at de skal flytte ut til nyttår. Vi satt trangt, 2 pers i hvert cellekontor beregnet for 1 og besluttet å kontakte utleier for å høre om vi kunne ta over rommet ved siden av fra januar. Null problem.

13. oktober kommer utleier innom med papirene i hånda. Vi hadde ikke avtalt noe møte men var kjent med at uteleier skulle komme innom i løpet av dagen. Han nevner at vi ikke trenger å gjøre noe med depositumet selv om husleien ble dyrere som følge av økt kvadratmeter størrelse på kontordelen. Fellesarealer og lager var som før. Kontrakten ble signert på stedet mens vi chitchater om løst og fast. Kollega Trude sitter i nabokontoret og ser utleier komme inn og går ut noen minutter senere.

Vi har signert på at vi flytter inn i naborommet fra januar. 

…… 2016; satsningen i USA gir ikke forventet avkastning og vi må kutte kostander. Med husleia på topp 3 lista over driftsutgifter gir vi utleier beskjed om at vi trenger å flytte inn i mindre lokaler. Vi stortrives og vil gjerne finne noe annet de kan tilby. Det viser seg at det å flytte fra større til mindre lokaler ikke er like lett som å flytte fra mindre til større. På eget initiativ finner vi 3 mindre ledige lokaler på bygget og forslår disse som alternativ men får avslag. Vi blir tvunget til å si opp og viser til 6 måneder gjensidig oppsigelse.

Da smeller bomba.

Vi får opplyst av utleier at retten til gjensidig oppsigelse ble fjernet i det momentet vi flyttet inn i naborommet. Uten forvarsel. Uten forhandling. Utleier hevder det ble inngått et nytt leieforhold med nye betingelser i det vi flyttet inn i naborommet og her gjelder 3 år. Ikke 6 mnd. Det er vår uaktsomhet (grov iflg motpartens påstand) at vi signerte på stedet uten å lese gjennom kontrakten. Utleiers påstand er at vi har fått kontrakten til gjennomlesing over lengre tid, uten å kunne si når vi fikk den eller legge frem bevis på når den ble overlevert til gjennomsyn. Det skal ha blitt levert et tilbud på 3 ulike lokaler på bygget. Et tilbud som er blitt skrevet på utleiers lokale PC og overlevert personlig i konvolutt, og det er dette som blir fremlagt som bevis. Tilbudet er ikke sendt per post, ikke per epost. Utleier skal ha purret gjentatte ganger på å få en tilbakemelding på om vi skulle ha en av disse lokalene uten å kunne vise til annet enn èn epost hvor utleier skriver «har du tenkt noe mer på de lokalene?» hvilket iflg oss henviser til naborommet som vi luftet for utleier at vi var interessert i å overta.

Påstandene fremstår for oss absurde da vi aldri vurderte verken andre lokaler på det tidspunktet eller har mottatt noe formelt tilbud personlig. 

Avtaleloven står sterkt i Norge og det det skal mye til for at retten kan sette en signert avtale mellom to næringsdrivende til side. Og slik burde det også være. En avtale er en avtale.

Spørsmålene som reiser seg i denne saken er hvorvidt utleier har opptrådt illojalt og i strid med god forretningsskikk. Er det greit at utleier har snikinnført et nytt vilkår, vesentlig i sitt slag ettersom det dreier seg om å fjerne oppsigelsesretten på 6 måneder gjensidig oppsigelse?  Er det skjellig grunn til å tro at det var beleilig for utleier å ikke si noe om dette?

Sitat dom: "Det fremstår som illojalt, slik retten ser det, i denne situasjonen at (X) ikke informerte Coremon AS at pkt 7 i kontrakten var endret slik at kontrakten ble uoppsigelig i kontraktsperioden som er et sentralt punkt i en langsiktig leieavtale. Det måtte for (X) fremstå som klart at dette var et sentralt punkt i leiekontrakten. I vurderingen har retten også lagt vekt på den klare forventning Coremon AS hadde til at kontrakten i avtaleperioden kunne sies opp med 6 måneders varsel, slik de forholdt seg. 

Retten finner således at Coremon AS hadde rett til å si opp leiekontrakten med 6 måneders varsel. Det gjorde de ved mail 30. mars 2016 og overholdt sin betalingsforpliktelse i oppsigelsestiden og fraflyttet 1. oktober 2016. 

Coremon AS blir således å frifinne". Sitat slutt. 

Ustoppelig pågangsmot gjør det som kan virke umulig mulig! Vel vitende om at motparten kan anke dommen til Lagmannsretten i løpet av den neste måneden ble det i alle fall 1-0 i første runde og DET skal feires! 

Vi deler gjerne raust av vår(e) erfaring(er) så ønsker du av en eller annen grunn å kontakte oss så ring gjerne Anita Tonne på 47 90 00 28 eller send en epost til anita@coremon.no